CZ FlagCZ
×
Koronavirus - nejnovější aktualizace od George Foreman - PŘEČÍST VÍCE
Search

Use translation key: BASKET_MODAL_EMPTY

Recyklace

Proč OEEZ?

V červnu roku 2007 vznikla směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) zabývající se tématem likvidace elektrického a elektrického odpadu. Cílem této směrnice je motivace lidí ke shromáždění elektrického a elektronického odpadu k ekologické likvidace spíše než k okamžitému vyhození.

Recycling

Všechna elektronická zařízení, která byla uvedena na trh od 2. ledna 2007 musí být označena symbolem preškrtnuté popelnice jako je na obrázku.


Toto značí, že se na něj vztahuje nařízení OEEZ. Nařízení OEEZ požaduje, aby byli výrobci elektrospotřebičů povinni platit za zpětný odběr a recyklaci zařízení po ukončení jejich životnosti.

Proč je recyklace tak důležitá?

Je šetrnější k životnímu prostředí. Elektrické přístroje, baterie a akumulátory by neměly být vhazovány do běžného odpadu. Měly by být recyklovány jednak z důvodu ochrany životního prostředí, ale také kvůli zachování vzácných přírodních zdrojů.

Jak rozpoznám OEEZ?

Jedná se jednoduše o OEEZ s výše vyznačeným symbolem. 

Je značka George Foreman v souladu s předpisy OEEZ?

Rychlá odpověď je ano, ale klikněte zde pro načtení našeho certifikátu OEEZ.

Jak zajistíme bezpečné nakládání s OEEZ?

Doporučujeme spotřebitelům, aby OEEZ recyklovali na předem vyhrazených místech určení. OEEZ, které nemůže být znovu použito, je likvidováno ekologicky s minimálním nepříznivým dopadem na životní prostředí. Navštivte stránky  https://www.asekol.cz/asekol/sberna-mista/ a vyberte si nebližší sběrné místo vaší lokaci.

Některé OEEZ mohou obsahovat malé množství látek, které by mohly mít škodlivé účinky na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Z toho důvodu jsou všechna OEEZ, která jsou připravena k recyklaci, shromážděna na sběrném místě a poté bezpěčně zrecyklována na schváleném místě k recyklaci a likvidaci odpadu. Tím, že naložíte se starými elektrospotřebiči v souladu s předpisy OEEZ pomůžete zachovat naše přírodní zdroje a chránit lidské zdraví. 

Můžete se zbavit elektrického zařízení jiným způsobem?

Pokud je Váš starý elektrospotřebič stále bezpečný a v dobrém funkčním stavu, zvažte, prosím, jeho darování dobročinným organizacím nebo jej darujte někomu, kdo ho potřebuje. Prodloužením životnosti Vašeho starého elektrospotřebiče tak přispíváte k účinnému využívání zdrojů a k zamezení dalšího plýtvání.