CZ FlagCZ
×
Koronavirus - nejnovější aktualizace od George Foreman - PŘEČÍST VÍCE
Search

Use translation key: BASKET_MODAL_EMPTY

Podmínky používání

Uvědomujeme si rizika užívání internetu a proto jsme sestavili soubor pravidel k jeho užívání pro ochranu uživatelů stránky i nás samotných (v následujících "podmínkách").

1. Obecná pravidla používání

Berte navědomí, že je zakázáno:

 1. distribuovat jakékoliv části webové stránky pomocí jakýchkoliv médií bez předchozího souhlasu;
 2. vstupovat na jakoukoliv část webové stránky pomocí jiných technologií než jsou dostupné na naší webové stránce nebo na které odkazujeme;
 3. měnit jakoukoliv část webové stránky;
 4. vstupovat, obcházet nebo jinak narušovat zabezpečené prvky webové stránky nebo prvky, které chrání nebo zakazují kopírování obsahu(i) nebo (ii) obcházet omezení použití webové stránky nebo dostupného obsahu webové stránky;
 5. využívat naši webovou stránky pro komerční a obchodní účely;
 6. kopírovat nepřetržitě, shromažďovat a předávat dál obsah naší webové stránky.

2. Autorská a jiná práva

 1. Jsme - pokud není uvedeno jinak - majitelem nebo autorizovaným uživatelem všech dostupných informací na naší webové stránce, texty, grafika, obrázky, fotografie, audio a video soubory a interaktivní prvky (v následujícím “Obsahu”). Veškerý obsah je buď naším majetkem nebo na něj vlastníme licenci a je předmětem vlastnických práv a ostatních práv na ochranu intelektuálního bohatství našich nebo práv poskytovatelů licence. Jakékoliv značky třetí strany umístěné na naší webové stránce jsou značky jejich oprávněných vlastníků.
 2. Obsah by neměl být stahován, kopírován, distribuován, vystavován, prodáván, licencován, měněn, nesprávně využíván, využíván pro komerční účely nebo využíván jinak než pro osobní potřeby bez našeho předchozího souhlasu.
 3. akýkoliv zásah do našich autorských nebo jiných práv včetně práv třetích stran může vést k občanskému nebo trestnímu stíhání.

3. Zodpovědnost

 1. Při přípravě této webové stránky byl kladen nejvyšší možný důraz na aktuálnost a správnost dat a jasnost výkladu. Nicméně nahodilé nesprávné informace se mohou vyskytnout. Vzdáváme se veškeré zodpovědnosti za případné překlepy a zodpovědnosti za správnost, kompletnost a aktuálnost informací obsažených na webových stránkách společnosti.
 2. Informace a data dostupná na našich serverech mohou být změněny bez předchozího upozornění. Služby, informace a data dostupná na webové stránce jsou poskytována bez jakýchkoliv záruk.
 3. Také se zříkáme veškeré zodpovědnosti za informace a materiály obsažené na webových stránkách třetích stran, na které je na webové stránce odkazováno, jakož i za informace a materiály obsažené na webových stránkách dalších subjektů, na které může být odkazováno webovou stránkou třetí strany.
 4. Používáním webové stránky na sebe přebíráte veškerá rizika s tím spojená zahrnující ohrožení počítače, softwaru anebo poškození dat.
 5. Společnost by neměla být v žádném případě odpovědna za jakékoliv nezákonné používání webové stránky ani za porušování práv třetích stran.
 6. S výjimkou škod, které vzniknou na základě našeho nesprávného jednání nebude společnost odpovědná za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné nebo úmyslné škody včetně škod vzniklých ztrátou zisku, poškození softwéru nebo elektronických dat spojených s používáním webové stránky splečnosti.

4. Osobní údaje

Pro osobní data a data týkající se společnosti byl vytvořen Návod pro ochranu dat.

5. Různé

Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.

© Spectrum Brands Inc, září 2020